Aalesund og omegn Afasiforening

Om foreningen

Foreningen ble stiftet i 1991 og har medlemmer fra Ålesund og kommunene omkring.

Legger vekt på tverrfaglig tilbud.

Foreningen er tilsluttet Afasiforbundet i Norge, og har medlemmer i følgende kommuner:
Ålesund – Sula – Giske – Haram – Skodje – Ørskog – Vestnes – Hareid   Ulstein – Herøy – Ørsta – Volda og Stordal.
FORMÅL
Foreningen skal være et forum for afasirammede og deres familier.
Foreningen skal arbeide for å fremme afasirammedes interesser og behov
– som blant annet omfatter:
gjensidig støtte og opplysning, informasjon og kontakt utad.
MEDLEMMER
Foreningen er åpen for
– alle som har eller har vært rammet av afasi,
– deres familier
– samt andre som kommer i kontakt med afasirammede.
Litt mer om foreningen:
Jevnlige medlemsmøter med variert program
– faglig og kulturelt
som inneholder  datatrening, kafetreff, to turer pr. år, årsmøte og juleavslutning.